TR| EN| FR| GR

Orhan & Orhan Hükuk Bürosu
faaliyetlerimiz Uygulama Alanlarımız

İdare Hukuku

Orhan&Orhan Hukuk Bürosu olarak. hukuka aykırı şekilde tesis edilen idari işlemler veya idari eylemler nedeniyle müvekkillerlmizin mağduriyet yaşamasını önlemek ve oluşan mağduriyetlerini gidermek amacıyla İdare hukuku konusunda uzman hukukçularımızdan oluşan departmanımızla müvekklllerimizln hizmetindeyiz. Bu kapsamda Hukuk Büromuzca. ldarenln sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları. Hukuka aykırı idan işlemlerin iptaline ilişkin davalar, idari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları, İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları. ihale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları. kamulaştırma ile ilgili davalar. memur davalan, öğrenci davaları. Karayolları trafik davaları, idari sözleşmelerden doğan davalar, Belediye Kanunu`na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.