TR| EN| FR| GR

Orhan & Orhan Hükuk Bürosu
faaliyetlerimiz Uygulama Alanlarımız

Ceza Hukuku

Büromuz Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer ceza mevzuatı çerçevesinde ekonomik suçlara dair ceza davaları,kambiyo mevzuatına dair ceza davalan, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları ile ilgili ceza davalan başta olmak üzere Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri kapsamına giren ihtilafların çözümü, uzlaşma, suç duyurusunda bulunma ve soruşturma aşamasında dosyanın takibine ilişkin hizmetleri sunmaktadır.