TR| EN| FR| GR

Orhan & Orhan Hükuk Bürosu
faaliyetlerimiz Uygulama Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz diğer faaliyet alanlarının yanı sıra müvekkillerine gayrimenkul yatırımlarına ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.Ayrıca Orhan&Orhan Hukuk Bürosu gayrimenkun yatırımlarına ilişkin olarak, gayrimenkullerin alımı, satımı, devri ve kiralanması, bu işlemlere ilişkin sözleşmeleri düzenlenmesi, gayrimenkullere bağlı aynı hakları tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayri-menkullerin ve gayrimenkullere bağlı ayni hakların değerlendirilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir.